polski Polski    deutsch Deutsch  
 
Strona główna   I   Zleceniodawcy   I   Honorarium   I   Współpraca   I   Kontakt   I   Impressum   I   Polityka prywatnosci
 

Impressum

I. Podstawowe informacje dot. naszej strony internetowej

Osoba odpowiedzialna za stronę internetową:

Danuta Leonhardt
Siegfried-Lenz-Weg 16
25704 Meldorf
nr tel.: (04832) 9882583
Email: info [at] erbenermittlung-leonhardt [dot] de


zdjęcia i oprawa graficzna:
© lensonfocus - Fotolia.com (strona główna); © Bernd Leitner - Fotolia.com (honorarium); © Gerhard Seybert - Fotolia.com (zleceniodawcy)


webdesign/ programowanie / tekst: Dr. Dieter Kienitz Unternehmenskommunikation


>>> tutaj proszę kliknąć, żeby przejść do zakładki „ochrona danych osobowych“ <<<


II. Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

1. Treść oferty zamieszczonej na tej stronie internetowej.
Ja, Danuta Leonhardt, nie przejmuję odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność ani jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wysuwane wobec mnie ze względu na szkody o charakterze zarówno materialnym jak i niematerialnym poniesione na skutek korzystania lub niekorzystania z zamieszczonych informacji lub też na skutek korzystania z informacji błędnych i niepełnych, są zasadniczo wykluczone, chyba, że udowodni się mi działanie rozmyślne lub rażące zaniedbanie.

Wszystkie przedstawione na stronie oferty są niewiążące.  Zastrzegam wyraźnie prawo do zmieniania, uzupełniania, usuwania oraz do przerwania lub zaprzestania publikowania części lub całości stron bez uprzedniej zapowiedzi.

2. Odnośniki i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do innych stron internetowych („linków”) znajdujących się poza zakresem odpowiedzialności autora, roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej możliwe są wyłącznie wtedy, gdy autor zna treść tych stron, posiada techniczne możliwości oraz można od niego wymagać, aby zapobiegł korzystaniu z nich, jeśli przedstawione tam treści są niezgodne z prawem.

Dlatego też autor stanowczo oświadczam, że w chwili umieszczania linków odpowiednie strony nie zawierały treści nielegalnych. Zaznaczam, że nie ma żadnego wpływu na aktualną oraz późniejszą redakcję zlinkowanych/podłączonych stron oraz na zamieszczane tam treści. Dlatego też dystansuję się niniejszym stanowczo od wszelkich treści zamieszczonych na wszystkich zlinkowanych/podłączonych stronach, które od chwili umieszczenia linków zostały zmienione. Stwierdzenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników zamieszczonych w mojej własnej ofercie internetowej oraz wpisów osób trzecich w zamieszczonych na stronie internetowej księgach gości, forach dyskusyjnych oraz listach mailingowych.

Za treści niezgodne z prawem, błędne lub niekompletne, a zwłaszcza za szkody wynikłe z korzystania lub niekorzystania z tak przedstawionych informacji odpowiada wyłącznie administrator zlinkowanej strony, nie zaś ta osoba, która poprzez linki jedynie wskazuje na publikowane treści.

3. Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych.
Zapewniam, że dołożyłam wszelkich starań mających na celu przestrzeganie we wszystkich publikacjach praw autorskich wobec użytych grafik, materiałów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów, starałam się korzystać ze sporządzonych przeze mnie grafik, materiałów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów oraz niezastrzeżonych grafik, materiałów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów.

Wszystkie wymienione w niniejszej ofercie online i ewentualnie chronione znaki handlowe i towarowe podlegają całkowicie postanowieniom obowiązującego prawa oraz objęte są prawem własności zarejestrowanych właścicieli. Sam fakt wymienienia ich nie uprawnia do wysunięcia wniosku, że prawa do tych znaków nie są zastrzeżone!

Prawa autorskie wobec publikowanych, sporządzonych przez autora obiektów pozostają moją wyłączną własnością. Rozpowszechnianie lub korzystanie z takich grafik, materiałów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez mojej uprzedniej wyraźnej zgody jest zabronione.

4. Ochrona danych
O ile użytkownik strony internetowej podaje swoje dane osobiste lub służbowe (adresy emailowe, nazwiska, adresy zamieszkania), to czyni to dobrowolnie. Korzystanie z proponowanych na stronie ofert oraz płatność za proponowane usługi jest – o ile takie rozwiązanie jest technicznie możliwe – także bez wcześniejszego podawania tychże danych lub w formie danych częściowo zanonimizowanych lub przez podanie pseudonimu.

5. Skuteczność prawna oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności cywilnej
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część oferty zamieszczonej na tej stronie internetowej, z której użytkownik został przekierowany na niniejszą stronę. Jeśli fragmenty lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu są lub stały się sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub nie odpowiadają im w sposób pełny, pozostałe fragmenty dokumentu pozostają nienaruszone w swojej treści i mocy prawnej.

III. Oświadczenie o ochronie danych osobowych

1. Uwagi wstępne
Ja, Danuta Leonhardt traktuję ochronę danych osobowych traktujemy bardzo poważnie i stosuję się dokładnie do regół ochrony danych osobowych, co oznacza, że Państwa dane chronione są w sposób przewidziany przez przepisy ustawowe. Podczas korzystania z mojej strony internetowej zbieramy tylko te informacje, które są technicznie konieczne. Zapewniam, że dane osobowe, które Państwo mi przekazujecie, nie są i nie będą sprzedawane osobom trzecim.

W dalszym ciągu znajdują się informacje o tym, jakie dane pobierane są podczas wizyty na mojej stronie internetowej i w jaki sposób są one wykorzystywane.

2. Przetwarzanie danych na naszych stronach internetowych.
Ja, Danuta Leonhardt potwierdzam, że w statystykach serwera automatycznie gromadzone są dane przekazywane przez przeglądarki osób odwiedzających moją stronę internetową. Gromadzenie tych danych służy jedynie wewnętrznym celom systemowym i statystycznym. Dane te obejmują:
  • Typ i wersję przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • adres URL odsyłający (uprzednio odwiedzana strona)
  • nazwę hosta komputera wywołującego (adres IP)
  • nazwę każdorazowo otwieranego pliku
  • ilość przekazywanych danych
  • informację o udanym przekazie danych
  • domenę internetową
  • datę i godzinę wywołania serwera
Wyżej wymienionych danych z reguły nie mogę przyporządkować do określonych osób. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane osobowe są zapisywane jedynie w formularzach kontaktowych. Podawanie tychże danych jest dobrowolne.

3. Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych
W przypadku udostępnienia danych osobowych poprzez formularz kontaktowy lub drogą mailową, są one wykorzystywane tylko do odpowiedzi na zapytania lub do realizacji umów zawartych z nami i do administracji technicznej.

Dane osobowe udostępniane są osobom trzecim lub przekazywane w inny sposób tylko wtedy, jeśli jest to wymagane do realizacji umowy, do celów rozliczeniowych lub jeśli udzielono na to zgody. Oczywiście przysługuje Państwu prawo do odwołania udzielonej wcześniej zgody na wykorzystanie I przekazywanie Państwa danych osobowych. Państwa zapisane dane osobowe zostaną skasowane, gdy zostanie wycofana zgoda na ich przechowywanie, lub gdy zapisanie tych danych jest niedozwolone z innych przyczyn prawnych.

4. Prawo do uzyskania informacji
Zawsze mają Państwo prawo do uzyskania informacji dotyczących Państwa osoby, także informacji dotyczących ich pochodzenia i adresata oraz celów, dla których zostały one zapisane. W przypadku pytań odnośnie postępowania z Państwa danymi osobowymi, chętnie udzielę Państwu informacji o zgromadzonych u nas danych osobowych.

5. Informacje uzupełniające
Państwa zaufanie jest dla mnie bardzo ważne. Z tego względu chętnie odpowiem na wszelkie pytania dotyczące postępowania z Państwa danymi osobowymi. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego tematu a które nie zostały wyjaśnione w powyższym oświadczeniu i ochronie danych osobowych lub jeśli mają Państwo dodatkowe pytania do któregoś z punktów tegoż oświadczenia, bardzo proszę o kontakt ze mną.

6. Informacja o bezpieczeństwie w kontaktach emailowych.
Podejmuję wszystkich starań, aby Państwa dane osobowe tak zapisywać, aby były one niedostępne dla osób trzecich. W tym celu wykorzystuje wszystkie możliwe techniczne i organizacyjne możliwości, które mam do dyspozycji. Jednakże w kontaktach emaliowych nie mogę udzielić Państwu całkowitej pewności, że dane te są w pełni chronione.